Ước Mơ Lớn: Một ngôi nhà, hai người phụ nữ

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Yoo-jeong kết hôn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn dù cô không muốn. Chồng cô, Hyeon-sik, người đã cố gắng hết sức, thất vọng vì Yoo-jeong không mở lòng và lừa dối anh. Rồi một ngày, Hyeon-sik đưa nhân tình vào nhà.