Vợ Bạn

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Bạn của người đàn ông sắp thừa kế một di sản lớn từ gia đình, nhưng anh ta lại gặp phải một vấn đề, đó là anh ta không thể để vợ mình có thai. Nếu người vợ không thể thụ thai và thụ thai thì người bạn đó sẽ mất quyền thừa kế. Người bạn đau khổ sẽ thử mọi cách và dùng mọi tư thế đều vô ích, và trong cơn tuyệt vọng, những người bạn chỉ có thể đến cầu xin người đàn ông và giúp anh ta để vợ anh ta có thai….