Thỏa Thuận Bán Thân

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Nữ chính nợ nam chính một khoản tiền lớn, cô ấy không có khả năng chi trả. Vì vậy, cô ấy đã quyết định cho nam chính làm tình với mình để trả nợ.