Phòng Massage: Dịch Vụ Ba Thiếu Nữ

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Một ngày nọ, khách hàng thường xuyên của Na-na, Cheol-woo đến phòng mát-xa. Cheol-woo, sau khi dùng Viagra, không hài lòng với Na-na một mình và bắt đầu một dịch vụ đặc biệt với Bo-mi và Mi-na trong phòng.