Chồng Bị Liệt Nhìn Vợ Bị Thằng Khác Chơi

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Người chồng bị liệt nên hằng ngày nhờ vợ thủ dâm giúp. Quá mệt mỏi nên cô vợ đã tâm sự mỏng vớ đồng nghiệp. Bất ngờ hơn khi chông cô biết và để cho vợ gọi đồng nghiệp về chơi nhau tại nhà.