Ai Cũng Có Một Kế Hoạch

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Hee-seon, con gái duy nhất của Tập đoàn SUN, đi du lịch nước ngoài cùng Tae-seong, người mà cô đã bí mật kết hôn với gia đình. Tae-seong, người đang bí mật âm mưu với Ga-eun, lên kế hoạch đánh cắp cổ phần của gia đình Hee-seon. Tuy nhiên, Tae-seong nghĩ ra một kế hoạch khác để đối phó với căn bệnh ngày càng trầm trọng của chủ tịch mà anh đã nghe được trong chuyến đi của họ. Bây giờ nó liên quan đến việc đối phó với Kang-han, một người bạn mà Tae-seong đã gắn bó với Ga-eun. Nhưng mọi thứ diễn ra khác với kế hoạch.