Tôi sẽ cho bạn mượn vợ chơi

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Kyung-tae, người chồng chán ngủ với vợ, đăng bài đăng bán vợ trên một trang web đồ cũ. Sau khi đọc bài báo, Young-sik chấp nhận giao dịch và ngủ với vợ của Kyung-tae. Kyung-tae, người đang bí mật theo dõi, tỏ ra phấn khích khi thấy vợ mình quan hệ tình dục với một người đàn ông khác.