Phong Giam Khoái Cảm

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Làm thế nào để các tù nhân trong trại cải huấn thỏa mãn ham muốn tình dục của họ? Một câu chuyện khiêu dâm trong không gian hạn chế đầy đủ mô tả cuộc sống trong tù bấp bênh của cai ngục và tù nhân liên quan đến tình dục qua thư bắt đầu!