Công việc Ngoài Giờ với Tên Chủ Dê Xồm

Thể Loại: 18+ Nhật Bản

Sẽ như thế nào nếu bạn có một cô nhân viện cấp dưới làm việc về muộn cùng mình. Đã thế còn mang đề gợi cảm. Sau đây là một bộ phim kể về quá trình tên sếp hiếp dâm cô nhân viên tại nơi làm việc.