Con Trai, Không Phải Nó

Thể Loại: 18+ Hàn Quốc

Một đứa con đầu bạc thiếu kỹ năng xã hội và không có đạo đức, còn một người cha chỉ biết ra ngoài với gia đình sau lưng. Một ngày nọ, người cha đưa một người quản gia lớn tuổi đến, trộn xác anh ta rồi bỏ đi. Người quản gia và đứa con trai ngày đêm tự thiêu. Sau đó, bố anh đưa mẹ kế, người bằng tuổi con trai ông về nhà. Một người cha sống một đêm rồi ra đi.