Bán Thân: Bữa Tiệc Thân Xác

Thể Loại: 18+ Nhật Bản

Nitzjjang, một người phụ nữ đầy gợi cảm. Thật không may cho cô khi người chồng phá sản và chủ nợ yêu cầu dùng cơ thể của cô để trả nợ cho chồng cô. Và một bữa tiệc thân xác đã diễn ra